Tài khoản mã số 2452

Garena trắng thông tin, 8 bảng ngọc

-30%
Mua ngay
175.000₫
Rank Bạc I
Bậc ngọc 70
Vàng còn 9,727

Tài khoản liên quan

TƯỚNG
15
TRANG PHỤC
2
NGỌC
65
TƯỚNG
33
TRANG PHỤC
17
NGỌC
62
TƯỚNG
23
TRANG PHỤC
10
NGỌC
76
TƯỚNG
20
TRANG PHỤC
5
NGỌC
54

Bình luận