Tài khoản mã số 2143

Garena trắng thông tin, 1 thẻ đổi tên, tướng thử + skin thử nhiều

-30%
Mua ngay
70.000₫
Rank Bạc II
Bậc ngọc 78
Vàng còn 6,489

Tài khoản liên quan

TƯỚNG
14
TRANG PHỤC
2
NGỌC
32
TƯỚNG
13
TRANG PHỤC
1
NGỌC
40
TƯỚNG
14
TRANG PHỤC
2
NGỌC
41
TƯỚNG
26
TRANG PHỤC
6
NGỌC
74

Bình luận