Tài khoản mã số 2142

Garena trắng thông tin, tướng thử + skin thử nhiều, rương quà sự kiện còn nhiều chưa mở

-30%
Mua ngay
154.000₫
Rank Vàng IV
Bậc ngọc 70
Vàng còn 24

Tài khoản liên quan

TƯỚNG
21
TRANG PHỤC
5
NGỌC
62
TƯỚNG
26
TRANG PHỤC
16
NGỌC
78
TƯỚNG
16
TRANG PHỤC
2
NGỌC
35
TƯỚNG
19
TRANG PHỤC
4
NGỌC
44

Bình luận