Tài khoản mã số 2015

Garena trắng thông tin, 53 điểm vận mai, ngọc chuẩn, tướng nhiều

-30%
Mua ngay
84.000₫
Rank Vàng III
Bậc ngọc 62
Vàng còn 1,818

Tài khoản liên quan

TƯỚNG
20
TRANG PHỤC
5
NGỌC
52
TƯỚNG
18
TRANG PHỤC
5
NGỌC
55
TƯỚNG
26
TRANG PHỤC
16
NGỌC
78
TƯỚNG
35
TRANG PHỤC
16
NGỌC
86

Bình luận