Tài khoản mã số 1923

Garena trắng thông tin

-30%
Mua ngay
14.000₫
Rank Bạc III
Bậc ngọc 46
Vàng còn 7,910

Tài khoản liên quan

TƯỚNG
20
TRANG PHỤC
4
NGỌC
67
TƯỚNG
21
TRANG PHỤC
13
NGỌC
58
TƯỚNG
26
TRANG PHỤC
16
NGỌC
78
TƯỚNG
28
TRANG PHỤC
12
NGỌC
60

Bình luận