Tài khoản mã số 1918

Garena trắng thông tin

-30%
Mua ngay
49.000₫
Rank Vàng IV
Bậc ngọc 56
Vàng còn 6,747

Tài khoản liên quan

TƯỚNG
30
TRANG PHỤC
19
NGỌC
9
TƯỚNG
26
TRANG PHỤC
6
NGỌC
74
TƯỚNG
15
TRANG PHỤC
5
NGỌC
50
TƯỚNG
17
TRANG PHỤC
3
NGỌC
72

Bình luận