Tài khoản mã số 1898

Garena trắng thông tin

-20%
Mua ngay
80.000₫
Rank Bạc II
Bậc ngọc 60
Vàng còn 6,047

Tài khoản liên quan

TƯỚNG
17
TRANG PHỤC
3
NGỌC
53
TƯỚNG
17
TRANG PHỤC
4
NGỌC
34
TƯỚNG
23
TRANG PHỤC
11
NGỌC
0
TƯỚNG
18
TRANG PHỤC
6
NGỌC
60

Bình luận