Tài khoản mã số 1738

Garena trắng thông tin,không liên kết facebook, còn 7k vàng, 1 thẻ đổi tên

-25%
Mua ngay
22.500₫
Rank Vàng IV
Bậc ngọc 64
Vàng còn 7,406

Tài khoản liên quan

TƯỚNG
21
TRANG PHỤC
5
NGỌC
60
TƯỚNG
18
TRANG PHỤC
9
NGỌC
74
TƯỚNG
20
TRANG PHỤC
8
NGỌC
63
TƯỚNG
21
TRANG PHỤC
5
NGỌC
54

Bình luận