Tài khoản mã số 1692

Garena trắng thông tin, còn 9k vàng

-20%
Mua ngay
32.000₫
Rank Bạc III
Bậc ngọc 49
Vàng còn 9,001

Tài khoản liên quan

TƯỚNG
40
TRANG PHỤC
18
NGỌC
65
TƯỚNG
20
TRANG PHỤC
6
NGỌC
60
TƯỚNG
17
TRANG PHỤC
5
NGỌC
54
TƯỚNG
20
TRANG PHỤC
6
NGỌC
78

Bình luận