Tài khoản mã số 1675

Garena trắng thông tin,không liên kết facebook còn 11k vàng

Mua ngay
50.000₫
Rank Bạc II
Bậc ngọc 56
Vàng còn 11,349

Tài khoản liên quan

TƯỚNG
19
TRANG PHỤC
10
NGỌC
66
TƯỚNG
14
TRANG PHỤC
2
NGỌC
32
TƯỚNG
22
TRANG PHỤC
9
NGỌC
81
TƯỚNG
20
TRANG PHỤC
8
NGỌC
63

Bình luận