Tài khoản mã số 1657

Garena trắng thông tin,không liên kết facebook, còn 12k vàng, 1 thẻ đổi tên

-25%
Mua ngay
15.000₫
Rank Bạc I
Bậc ngọc 40
Vàng còn 12,776

Tài khoản liên quan

TƯỚNG
18
TRANG PHỤC
4
NGỌC
51
TƯỚNG
17
TRANG PHỤC
5
NGỌC
60
TƯỚNG
17
TRANG PHỤC
6
NGỌC
55
TƯỚNG
20
TRANG PHỤC
11
NGỌC
62

Bình luận