Tài khoản mã số 1657

Garena trắng thông tin,không liên kết facebook, còn 12k vàng, 1 thẻ đổi tên

-30%
Mua ngay
14.000₫
Rank Bạc I
Bậc ngọc 40
Vàng còn 12,776

Tài khoản liên quan

TƯỚNG
33
TRANG PHỤC
31
NGỌC
85
TƯỚNG
20
TRANG PHỤC
6
NGỌC
60
TƯỚNG
14
TRANG PHỤC
2
NGỌC
39
TƯỚNG
15
TRANG PHỤC
2
NGỌC
43

Bình luận