Tài khoản mã số 14788

Garena trắng thông tin, không liên kết facebook, vận mai 136 , dư 1 đá quý, 68 viên ngọc 3, ngọc chuẩn

-30%
Mua ngay
280.000₫
Rank Bạch kim I
Bậc ngọc 90
Vàng còn 8,143

Tài khoản liên quan

TƯỚNG
24
TRANG PHỤC
13
NGỌC
60
TƯỚNG
21
TRANG PHỤC
9
NGỌC
79
TƯỚNG
20
TRANG PHỤC
4
NGỌC
62
TƯỚNG
21
TRANG PHỤC
10
NGỌC
72

Bình luận